Terms of Use

Cores Vietnam_Terms of Use

Điều kiện và Điều khoản sử dụng

Người Sử Dụng cần đọc và đồng ý với những Điều Khoản và Điều Kiện này trước khi sử dụng Sản Phẩm/Phần Mềm.

CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀY (sau đây gọi tắt là “Điều Khoản Chung”) điều chỉnh các quyền và nghĩa vụ của Người Sử Dụng, với tư cách là khách hàng, khi sử dụng Sản Phẩm/Phần Mềm do Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Thông Tin Cores Việt Nam (một doanh nghiệp Việt Nam được thành lập và hoạt động hợp pháp theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0315641737, do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 23/04/2019, thay đổi lần 1 ngày 09/10/2020 (sau đây được gọi tắt là “Cores”).

Bằng việc truy cập và chấp nhận các Điều Khoản Chung này, Người Sử Dụng xác nhận đã hiểu rõ các Điều Khoản Chung và hoàn toàn đồng ý với từng phần cũng như toàn bộ các điều khoản và điều kiện được qui định tại đây, cũng như bất kỳ các điều chỉnh liên quan và chấp nhận rằng việc sử dụng Sản Phẩm/Phần Mềm sẽ chịu sự điều chỉnh của những Điều Khoản Chung này và mọi quy tắc, thủ tục, điều khoản và điều kiện cụ thể khác đối với các Sản Phẩm/Phần Mềm được cung cấp.

Cores có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào trong Điều Khoản Chung vào bất cứ lúc nào hoặc vào từng thời điểm theo toàn quyền quyết định của mình. Các thay đổi sẽ có hiệu lực ngay khi được đăng tải mà không cần phải thông báo trước. Nếu Người Sử Dụng tiếp tục sử dụng Sản Phẩm/Phần Mềm sau khi các thay đổi về Điều Khoản Chung được đăng tải, có nghĩa là Người Sử Dụng đã chấp nhận những thay đổi đó.

1. Định nghĩa

“NHÀ TUYỂN DỤNG”: là cá nhân từ đủ 18 tuổi trở lên và các thương nhân, tổ chức có nhu cầu sử dụng các tính năng của Dịch vụ Sàn giao dịch thương mại điện tử (GDTMĐT) để đưa ra các yêu cầu thông tin việc làm nhằm mục đích tìm kiếm Người tìm việc phù hợp thông qua các hình thức: đăng tin tuyển dụng trực tuyến, đăng tin giới thiệu công ty, đăng tìm hồ sơ ứng viên và các hình thức khác (nếu có).

“NGƯỜI TÌM VIỆC”: là cá nhân trên 18 tuổi, có nhu cầu tìm hiểu thông tin về việc làm và tạo hồ sơ trực tuyến để nộp ứng tuyển vào công việc yêu thích hoặc mong muốn hồ sơ được đăng trên website Cores.vn

Để tránh nhầm lẫn, trong phạm vi Quy chế này, “Ứng viên” được hiểu là Người tìm việc đã tiến hành nộp hồ sơ để ứng tuyển vào công việc hoặc công ty do Nhà Tuyển dụng đăng tải trên Sàn giao dịch TMĐT Cores.vn

“Thành viên”: bao gồm cả Nhà tuyển dụng và Người tìm việc/Ứng viên đăng ký sử dụng các dịch vụ trên trang web Cores.vn. Thỏa mãn các điều kiện sau đây:

Thành viên tham gia giao dịch trên Sàn giao dịch TMĐT Cores.vn là thương nhân, tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng tin tuyển dụng hoặc tìm việc làm, nộp hồ sơ ứng tuyển hoặc tạo lập hồ sơ cá nhân trên website Cores.vn.

Thành viên phải đăng ký một tài khoản để sử dụng phần mềm và cần cung cấp các thông tin cá nhân có liên quan, được Ban quản lý sàn TMĐT Cores.vn chính thức xác nhận và được phép sử dụng phần mềm do Sàn giao dịch TMĐT Cores.vn cung cấp.

Hoạt động và đăng tải các thông tin với nội dung tuân thủ theo đúng các quy định, tiêu chuẩn, cam kết về quyền và nghĩa vụ của Thành viên đã được công bố trên sàn Sàn giao dịch TMĐT  Cores.vn, tại từng thời điểm.

“Hàng hóa”: là các “thông tin việc làm” được cung cấp, đăng tải trên Sàn giao dịch TMĐT Cores.vn bao gồm các thông tin về công ty/ tổ chức có nhu cầu tuyển dụng, vị trí tuyển dụng, thông tin về khả năng làm việc, …

“Dịch vụ Sàn GDTMĐT” là dịch vụ được Cores cung cấp trên Sàn giao dịch TMĐT Cores.vn và các website trực thuộc quản lý của Cores Việt Nam, cho phép các tổ chức, các nhân từ đủ 18 tuổi sử dụng các tính năng của website Cores.vn để đăng tải hồ sơ, hỗ trợ tìm kiếm việc làm và tìm kiếm ứng viên bao gồm nhưng không giới hạn dịch vụ đăng tin tuyển dụng trực tuyến, đăng tin giới thiệu công ty, tìm hồ sơ ứng viên và các dịch vụ tiện ích khác được cung cấp trên Sàn giao dịch TMĐT Cores.vn tại từng thời điểm.

“Giao Dịch” nghĩa là bất kỳ giao dịch nào liên quan đến việc sử dụng Sản Phẩm/Phần Mềm được cung cấp bởi các Cores Việt Nam và các đối tác bên thứ 3 đến Người Sử Dụng .

“Dịch Vụ Khách Hàng” nghĩa là dịch vụ chăm sóc khách hàng của Cores, được cung cấp theo số điện thoại 082 934 5552;

“Giấy Tờ Tùy Thân Hợp Lệ” nghĩa là (a) chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân có hiệu lực, hoặc (b) hộ chiếu hợp lệ, hoặc (c) giấy phép lái xe hợp lệ;

“Cores” nghĩa là Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Thông Tin Cores Việt Nam (một doanh nghiệp Việt Nam được thành lập và hoạt động hợp pháp theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0315641737, do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 23/04/2019, thay đổi lần 1 ngày 09/10/2020.

“Người Sử Dụng” nghĩa là cá nhân/tổ chức sử dụng Sản Phẩm/Phần Mềm của Cores.

“Quy Định Pháp Luật” bao gồm toàn bộ các qui định của Việt Nam như Luật, Bộ luật, Pháp lệnh, Nghị định, Thông tư, quy chuẩn, quy tắc, quy định hành chính, và các quy định có hiệu lực pháp luật khác theo thời gian.

2. Các Quy Tắc Chung

2.1 Người Sử Dụng sẽ được xem là đương nhiên chấp nhận và chịu sự ràng buộc của những Điều Khoản Chung này và được coi như là Hợp đồng giữa Cores và Người Sử Dụng khi Người Sử Dụng sử dụng bất kỳ phần nào của Sản Phẩm/Phần Mềm và trong suốt quá trình sử dụng Sản Phẩm/Phần Mềm của Cores.

2.2 Cores có quyền thay đổi những Điều Khoản Chung này hoặc bất kỳ tính năng nào của Sản Phẩm/Phần Mềm vào bất kỳ thời điểm nào. Thay đổi đó sẽ có hiệu lực ngay lập tức sau khi công bố thay đổi của các Điều Khoản Chung hoặc tính năng trên trang web Cores.vn. Người Sử Dụng đồng ý đánh giá những Điều Khoản Chung này định kỳ để đảm bảo rằng họ được cập nhật đối với bất kỳ các thay đổi hoặc sửa đổi đối với những Điều Khoản Chung này. Việc Người Sử Dụng tiếp tục sử dụng Sản Phẩm/Phần Mềm sẽ được xem là Người Sử Dụng chấp nhận hoàn toàn các Điều Khoản Chung được thay đổi.

2.3 Người Sử Dụng đảm bảo rằng Người Sử Dụng đã hiểu rõ các hướng dẫn và quy trình sử dụng Sản Phẩm/Phần Mềm của Cores và những thay đổi, bổ sung (nếu có) của Cores.

2.4 Nếu Người Sử Dụng không đồng ý chịu sự ràng buộc của các Điều Khoản Chung hiện hành, Người Sử Dụng không được sử dụng Sản Phẩm//Phần Mềm và sẽ ngừng sử dụng Sản Phẩm/Phần Mềm ngay lập tức.

3. Đăng Ký/Ngưng sử dụng Sản Phẩm/Phần Mềm

3.1 Đăng Ký và sử dụng Sản Phẩm/Phần Mềm

– Để sử dụng Sản Phẩm/Phần Mềm, trước hết Người Sử Dụng cần truy cập Website Cores.vn hoặc ứng dụng Cores và làm theo hướng dẫn.

– Người Sử Dụng đồng ý cung cấp cho Cores các thông tin đầy đủ, cập nhật và chính xác liên quan đến Người Sử Dụng mà Cores sẽ yêu cầu vào từng thời điểm để sử dụng Sản Phẩm/Phần Mềm. Người Sử Dụng đồng ý thông báo ngay cho Cores bất kỳ thay đổi nào về các thông tin đã được cung cấp cho Cores. Người Sử Dụng tuyên bố và bảo đảm rằng các thông tin cá nhân của Người Sử Dụng và các thông tin khác được cung cấp cho Cores là trung thực và chính xác.

Theo yêu cầu của Cores, Người Sử Dụng sẽ cung cấp cho Cores các thông tin liên quan đến việc sử dụng Sản Phẩm/Phần Mềm mà Cores có thể yêu cầu một cách hợp lý cho các mục đích sau đây:

Trợ giúp Cores tuân thủ các nghĩa vụ của mình theo Quy Định Pháp Luật;

Báo cáo các cơ quan hữu quan hoặc các cơ quan chính phủ về việc tuân thủ những nghĩa vụ đó;

Đánh giá việc Người Sử Dụng đã tuân thủ, đang tuân thủ và có thể tiếp tục tuân thủ tất cả các nghĩa vụ của mình theo những Điều Khoản Chung này hay không.

Cores sẽ có quyền áp dụng phí dịch vụ và/hoặc lệ phí đối với Sản Phẩm/Phần Mềm. Người Sử Dụng đồng ý sẽ chịu trách nhiệm thanh toán đầy đủ và đúng hạn mọi khoản phí dịch vụ và các lệ phí khác đến hạn thanh toán liên quan đến bất kỳ Giao Dịch nào hoặc việc sử dụng Sản Phẩm/Phần Mềm mà Cores tính phí.

Đối với các Giao Dịch diễn ra tại Việt Nam, Người Sử Dụng đồng ý không vi phạm các luật và quy định của Việt Nam, bao gồm, nhưng không giới hạn, các luật và quy định liên quan đến phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố và các khoản tiền thu được do vi phạm pháp luật.

Người Sử Dụng xác nhận và công nhận rằng Người Sử Dụng có đủ năng lực pháp luật và thẩm quyền để sử dụng Sản Phẩm/Phần Mềm.

Người Sử Dụng sẽ chịu trách nhiệm quản lý tài khoản, mật khẩu tài khoản, các thông tin liên quan đến tài khoản, thiết bị… của mình. Nếu thông tin Tài Khoản, thiết bị của Người Sử Dụng bị mất hoặc bị lấy cắp hoặc bị tiết lộ một cách bất hợp pháp, thì Người Sử Dụng phải thay đổi thông tin tài khoản bằng cách sử dụng các công cụ được cài đặt sẵn trong website Cores.vn hoặc ứng dụng Cores hoặc thông báo ngay cho Cores thông qua Dịch Vụ

Khách Hàng để tạm ngừng Tài Khoản Cores. Người Sử Dụng sẽ chịu trách nhiệm về tất cả các yêu cầu Giao Dịch đã xảy ra trước khi Cores nhận được thông báo đó. Xin lưu ý rằng Tài Khoản Cores sẽ chỉ tạm thời ngừng khi Người Sử Dụng đã cung cấp mọi thông tin được yêu cầu cho Dịch Vụ Khách Hàng mà Dịch Vụ Khách Hàng có thể yêu cầu một cách hợp lý.

Khi sử dụng Sản Phẩm/Phần Mềm, Người Sử Dụng chịu trách nhiệm về các hành động và sai sót của mình trong việc thực hiện Giao Dịch. Nếu một sự kiện như vậy xảy ra, Người Sử Dụng phải liên hệ ngay với Dịch Vụ Khách Hàng để được hướng dẫn. Cores sẽ nỗ lực hết sức để tư vấn và trợ giúp Người Sử Dụng.

Trong trường hợp có sự cố về Sản Phẩm/Phần Mềm hoặc nếu một Giao Dịch không được thực hiện theo yêu cầu của Người Sử Dụng, Người Sử Dụng sẽ thông báo ngay cho Cores về vấn đề đó và Cores sẽ nỗ lực hết sức để tư vấn và trợ giúp Người Sử Dụng.

Cores đồng ý, trên cơ sở toàn quyền quyết định bồi hoàn cho bất kỳ Giao Dịch nào đã được thực hiện sai do lỗi của Cores

3.2 Ngưng sử dụng Sản Phẩm/Phần Mềm

* Cores ngừng, chấm dứt và hủy bỏ Sản Phẩm/Phần Mềm

Người Sử Dụng đồng ý, xác nhận và chấp thuận rằng Sản Phẩm/Phần Mềm (hoặc bất kỳ phần nào của Sản Phẩm/Phần Mềm) có thể được Cores hủy bỏ vì bất kỳ lý do nào mà Cores thấy là phù hợp và cần thiết vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước cho Người Sử Dụng. Người Sử Dụng cũng đồng ý rằng bất kỳ lý do hủy bỏ nào mà Cores đưa ra sẽ được Người Sử Dụng xem là lý do hợp lý. Sau khi hủy bỏ, Sản Phẩm/Phần Mềm (hoặc bất kỳ phần nào của Sản Phẩm/Phần Mềm) có thể được cung cấp lại bởi Cores trên cơ sở toàn quyền quyết định thấy là phù hợp.

Người Sử Dụng đồng ý, xác nhận và chấp thuận rằng vào mọi thời điểm Cores có quyền ngừng hoặc chấm dứt Tài Khoản của Người Sử Dụng hoặc khả năng tiếp cận và sử dụng Sản Phẩm/Phần Mềm (hoặc bất kỳ phần nào của Sản Phẩm/Phần Mềm) của Người Sử Dụng vì bất kỳ lý do nào mà Cores thấy là phù hợp và cần thiết, bao gồm, nhưng không giới hạn trường hợp Người Sử Dụng vi phạm bất kỳ quy định nào của những Điều Khoản Chung này hoặc làm trái hoặc vi phạm bất kỳ quy định, luật hiện hành liên quan đến việc sử dụng Sản Phẩm/Phần Mềm. Người Sử Dụng cũng đồng ý rằng bất kỳ lý do hủy bỏ nào do Cores đưa ra sẽ được Người Sử Dụng xem là hợp lý. Việc tạm ngừng cung cấp Sản Phẩm/Phần Mềm có thể được thực hiện trong bất kỳ thời điểm nào và theo bất kỳ điều kiện nào mà Cores trên cơ sở toàn quyền quyết định thấy là phù hợp.

Nếu Người Sử Dụng vi phạm bất kỳ quy định nào của Điều Khoản Chung này hoặc làm trái hoặc vi phạm bất kỳ quy định, luật hiện hành liên quan đến việc sử dụng Sản Phẩm/Phần Mềm, Cores sẽ được phép thông báo cho các cá nhân hoặc tổ chức về việc làm trái hoặc vi phạm mà họ có thể thấy là phù hợp.

Sau khi hủy bỏ hoặc chấm dứt Sản Phẩm/Phần Mềm (hoặc bất kỳ phần nào của Sản Phẩm/Phần Mềm):

Tất cả các quyền đã được trao cho Người Sử Dụng theo những Điều Khoản Chung này sẽ chấm dứt ngay lập tức;

Người Sử Dụng phải thanh toán ngay cho Cores mọi khoản phí và lệ phí chưa trả đến hạn và còn nợ Cores (nếu có);

Người Sử Dụng tại đây ủy quyền không hủy ngang và vô điều kiện cho Cores hoàn trả số dư có trong Tài Khoản (nếu có) cho Người Sử Dụng, sau khi khấu trừ mọi khoản tiền (bao gồm, nhưng không giới hạn các khoản phí và lệ phí) đến hạn thanh toán và còn nợ Cores (nếu có) bởi Người Sử Dụng.

*Cores ngừng, chấm dứt và hủy bỏ Sản Phẩm/Phần Mềm

Người Sử Dụng có thể chấm dứt việc sử dụng Sản Phẩm/Phần Mềm của mình căn cứ theo những Điều Khoản Chung này vào bất kỳ thời điểm nào bằng cách liên hệ với Dịch Vụ Khách Hàng để được hướng dẫn.

Sau khi hủy bỏ hoặc chấm dứt sử dụng Sản Phẩm/Phần Mềm (hoặc bất kỳ phần nào của Sản Phẩm/Phần Mềm):

Tất cả các quyền đã được trao cho Người Sử Dụng theo những Điều Khoản Chung này liên quan đến Sản Phẩm/Phần Mềm đã chấm dứt sẽ chấm dứt ngay lập tức;

Người Sử Dụng phải thanh toán ngay cho Cores mọi khoản phí và lệ phí chưa trả đến hạn và còn nợ Cores liên quan đến Sản Phẩm/Phần Mềm đã chấm dứt (nếu có);

Trong trường hợp tất cả các Sản Phẩm/Phần Mềm đều đã được chấm dứt, Người Sử Dụng tại đây ủy quyền không hủy ngang và vô điều kiện cho Cores hoàn lại số dư có trong Tài Khoản (nếu có) cho Người Sử Dụng, sau khi khấu trừ mọi khoản tiền (bao gồm, nhưng không giới hạn các khoản phí và lệ phí) đến hạn và còn nợ Cores (nếu có) bởi Người Sử Dụng.

4. Quyền sở hữu trí tuệ

Tất cả các nhãn hiệu hàng hóa, logo, nhãn hiệu sản phẩm và tất cả các quyền sở hữu trí tuệ khác thuộc bất kỳ loại nào (cho dù đã được đăng ký hay chưa), và tất cả các nội dung thông tin, thiết kế, tài liệu, đồ họa, phần mềm, hình ảnh, video, âm nhạc, âm thanh, phức hợp phần mềm, mã nguồn và phần mềm cơ bản liên quan đến Cores (gọi chung là “Quyền Sở Hữu Trí Tuệ”) là tài sản và luôn luôn là tài sản của Cores và các tổ chức/đại lý khác được ủy quyền bởi Cores (nếu có). Tất cả các Quyền Sở Hữu Trí Tuệ được bảo hộ bởi pháp luật Việt Nam về bản quyền và các công ước quốc tế. Tất cả các quyền đều được bảo lưu.

Ngoại trừ được cho phép rõ ràng trong những Điều Khoản Chung này, Người Sử Dụng không được sử dụng, biên tập, công bố, mô phỏng, dịch, thực hiện các sản phẩm phái sinh từ, phân phát hoặc bằng cách khác sử dụng, tái sử dụng, sao chép, sửa đổi, hoặc công bố Quyền Sở Hữu Trí Tuệ theo bất kỳ cách thức nào mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Cores. Người Sử Dụng không được trợ giúp hoặc tạo điều kiện cho bất kỳ bên thứ ba nào sử dụng Quyền Sở Hữu Trí Tuệ theo bất kỳ cách thức nào mà cấu thành một vi phạm về sở hữu trí tuệ và/hoặc đối với các quyền liên quan khác của Cores.

5. Bồi hoàn

Người Sử Dụng đồng ý bồi hoàn cho Cores và các bên liên quan của Cores và đảm bảo cho họ không bị thiệt hại bởi mọi tổn thất, khiếu nại, yêu cầu, khiếu kiện, thủ tục tố tụng, chi phí (bao gồm, nhưng không giới hạn, các chi phí pháp lý) và các trách nhiệm có thể phải gánh chịu hoặc đưa ra đối với Cores và/hoặc các nhân viên, cán bộ… của Cores phát sinh từ hoặc liên quan đến:

Việc Người Sử Dụng sử dụng Sản Phẩm/Phần Mềm (hoặc bất kỳ phần nào của Sản Phẩm/Phần Mềm);

Việc Người Sử Dụng vi phạm những Điều Khoản Chung này;

Việc Người Sử Dụng vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào, bao gồm, nhưng không giới hạn, các luật và quy định liên quan đến phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố và các khoản tiền thu được do vi phạm pháp luật.

6. Tiết Lộ Thông Tin

Người Sử Dụng đồng ý rằng Cores có thể tổng hợp các thông tin cá nhân thu được từ Người Sử Dụng hoặc các bên thứ ba bao gồm nhưng không giới hạn: số điện thoại, email, Giấy Tờ Tùy Thân Hợp Lệ, ngày tháng năm sinh, giới tính, địa chỉ… để phục vụ cho mục đích nhận biết khách hàng và xác thực theo quy định của pháp luật. Cores cũng có thể sử dụng thông tin cá nhân của Người Sử Dụng cho mục đích nghiên cứu và phân tích hoạt động và cải tiến Sản Phẩm/Phần Mềm.

Khi Người Sử Dụng đăng ký một tài khoản để sử dụng phần mềm do Cores cung ứng, Người Sử Dụng hiểu và đồng ý cấp quyền cho Cores thu thập, lưu giữ, sử dụng thông tin thông qua việc truy cập vào các ứng dụng sau trên thiết bị di động theo những Điều Khoản Chung này.

Vị trí: lấy thông tin về vị trí (nếu có áp dụng) để hiện thị danh sách các công việc gần nhất

Trạng thái kết nối: để đảm bảo các tính năng trực tuyến của Website Cores.vn hoặc ứng dụng Cores hoạt động đúng.

Máy chụp hình: cho phép Người Sử Dụng dùng để quét mã QR.

Trạng thái kết nối: để đảm bảo các tính năng trực tuyến của Website Cores.vn hoặc ứng dụng Cores hoạt động đúng.

Người Sử Dụng chấp thuận, ủy quyền không hủy ngang và vô điều kiện cho Cores tiết lộ hoặc công bố các thông tin liên quan đến Người Sử Dụng hoặc các Giao Dịch của Người Sử Dụng với các cá nhân hoặc tổ chức mà Cores có thể được yêu cầu tiết lộ theo bất kỳ luật hoặc quy định nào áp dụng đối với Cores hoặc căn cứ theo bất kỳ yêu cầu hoặc lệnh nào của bất kỳ cơ quan nhà nước có thẩm quyền nào hoặc lệnh của tòa án.

Người Sử Dụng đồng ý với Chính Sách Quyền Riêng Tư của Cores.

7. Giới Hạn Trách Nhiệm

Trong mọi trường hợp Cores (bao gồm cả các nhân viên, cán bộ hoặc các bên liên kết của Cores) sẽ không chịu trách nhiệm đối với Người Sử Dụng về bất kỳ tổn thất, thiệt hại, trách nhiệm và chi phí nào theo bất kỳ nguyên nhân hành động nào gây ra bởi việc sử dụng, hoặc không có khả năng sử dụng Sản Phẩm/Phần Mềm trừ khi Cores (bao gồm cả các nhân viên, Điểm Giao Dịch, cán bộ hoặc các bên liên kết của Cores) có sai phạm.

Tuy nhiên, trong trường hợp Cores (bao gồm cả các nhân viên, Điểm Giao Dịch, cán bộ hoặc các bên liên kết của Cores) phải chịu trách nhiệm về các tổn thất hoặc thiệt hại theo quy định nêu trên đây, thì Người Sử Dụng đồng ý rằng toàn bộ trách nhiệm của Cores (bao gồm cả các nhân viên, cán bộ hoặc các bên liên kết của Cores) sẽ được giới hạn ở số tiền thực tế của các thiệt hại trực tiếp phải gánh chịu bởi Người Sử Dụng và trong bất kỳ trường hợp nào sẽ không vượt quá tổng số tiền Người Sử Dụng thanh toán để sử dụng Sản Phẩm/Phần Mềm.

Trong mọi trường hợp Cores sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại gián tiếp, đặc biệt, do hệ quả hoặc ngẫu nhiên nào phát sinh hoặc bắt nguồn từ việc sử dụng, hoặc không có khả năng sử dụng Sản Phẩm/Phần Mềm.

Trong phạm vi mà pháp luật cho phép, Người Sử Dụng đồng ý rằng Cores (bao gồm cả các nhân viên, cán bộ hoặc các bên liên kết của Cores) sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất, thiệt hại, trách nhiệm và/hoặc chi phí nào mà Người Sử Dụng phải gánh chịu do việc truy cập trái phép vào máy chủ, giao diện của Cores, trang Web của Cores, thiết bị và/hoặc dữ liệu của Người Sử Dụng dù là vô tình hoặc bằng cách thức không hợp pháp hoặc không được phép như xâm nhập trái phép hoặc các lý do khác nằm ngoài tầm kiểm soát của Cores (ví dụ như vi rút máy tính).

Cores sẽ không chịu trách nhiệm về việc không thực hiện hoặc chậm thực hiện các nghĩa vụ của mình theo những Điều Khoản Chung này do các tình huống bất khả kháng nằm ngoài tầm kiểm soát hợp lý của Cores, bao gồm, nhưng không giới hạn, thiên tai, bão tố, mưa dông, bùng nổ vi rút, các hạn chế của chính phủ, đình công, chiến tranh, hỏng mạng hoặc hỏng mạng viễn thông.

8. An Ninh

BQL website Sàn giao dịch TMĐT Cores.vn sẽ áp dụng các biện pháp kỹ thuật để bảo vệ thông tin về nội dung tin Cores.vn. Để đảm bảo các giao dịch tuyển dụng được tiến hành thành công, hạn chế tối đa rủi ro có thể phát sinh.

Nhà tuyển dụng phải cung cấp thông tin đầy đủ về đối tượng đăng tin (tên, địa chỉ, số điện thoại, email).

Người tìm việc trực tiếp liên hệ lại với Nhà tuyển dụng để xác nhận lại những thông tin được đăng tải tại website Cores.vn có chính xác không.

Trong trường hợp Nhà tuyển dụng yêu cầu phải chuyển một khoản tiền trước khi nộp hồ sơ, Người tìm việc phải thận trọng, tìm hiểu những thông tin liên quan đến Nhà tuyển dụng, không loại trừ việc đến tận nơi tuyển dụng (nếu có thể) trước khi đưa ra quyết định. Cores không chịu trách nhiệm về những thiệt hại hay rủi ro Thành viên có thể gánh chịu khi chưa tìm hiểu các điều kiện liên quan đến Hàng hóa được đăng tải.

Người tìm việc tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm của hệ thống website Cores.vn. Mọi vi phạm sẽ bị xử lý theo Quy chế này và các quy định của pháp luật hiện hành.

Mọi thông tin giao dịch được bảo mật, trừ trường hợp buộc phải cung cấp khi có yêu cầu từ phía Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Người Sử Dụng chịu trách nhiệm và miễn trừ toàn bộ trách nhiệm cho Cores về việc sử dụng hoặc hoạt động trên Tài Khoản Cores của Người Sử Dụng trước pháp luật. Bất kỳ hoạt động gian lận, lừa gạt hoặc hoạt động bất hợp pháp khác có thể là lý do chấm dứt Tài Khoản của Người Sử Dụng, theo toàn quyền quyết định của Cores, và Cores có thể trình báo về Người Sử Dụng với các cơ quan thực thi pháp luật phù hợp.

9. Thông Tin Liên Lạc và Thông Báo

Người Sử Dụng đồng ý rằng Cores hoặc các bên liên kết của Cores có thể gửi tin nhắn (SMS) cho Người Sử Dụng liên quan đến các thông tin cập nhật về Sản Phẩm/Phần Mềm và các sự kiện được đưa ra hoặc cung cấp bởi Cores hoặc các bên liên kết của Cores.

Người Sử Dụng đồng ý rằng Cores không có bất kỳ nghĩa vụ nào trong việc đưa ra các thông báo định kỳ cho Người Sử Dụng nêu chi tiết các Giao Dịch được tiến hành bởi Người Sử Dụng.

Mọi thông báo và tài liệu (nếu có) cần phải được đưa ra bởi Người Sử Dụng theo những Điều Khoản Chung này cho Cores sẽ được gửi cho Cores đến địa chỉ trụ sở hoặc thông qua Dịch Vụ Khách hàng của Cores.

Tất cả các thông báo và tài liệu (nếu có) cần gửi cho Người Sử Dụng bởi Cores theo những Điều Khoản Chung này sẽ được gửi bằng một trong những phương thức sau đây:

Gửi thư thường hoặc thư bảo đảm đến địa chỉ mới nhất của Người Sử Dụng theo ghi chép của Cores;

Gửi thư điện tử đến địa chỉ thư điện tử mới nhất của Người Sử Dụng theo ghi chép của Cores;

Công bố thông báo hoặc thông tin liên lạc trên trang web Cores.vn.

Gửi tin nhắn (SMS) hoặc gọi điện đến số điện thoại mới nhất của Người Sử Dụng theo ghi chép của Cores.

Bất kỳ thông báo hoặc tài liệu hoặc thư từ liên lạc nào được xem là đã được gửi và nhận:

Nếu được gửi bằng thư thường hoặc thư bảo đảm, trong vòng ba (3) ngày làm việc kể từ ngày gửi;

Nếu được gửi bằng các hình thức khác được quy định tại điều này, Ngày Làm Việc sau ngày gửi thông báo hoặc tài liệu đó.

10. Các quy định khác

Việc Cores không thực thi vào bất kỳ thời điểm nào hoặc trong bất kỳ thời hạn nào, bất kỳ một hoặc nhiều Điều Khoản Chung này sẽ không phải là sự từ bỏ các Điều Khoản Chung đó hoặc từ bỏ quyền thực thi những Điều Khoản Chung này vào bất kỳ thời điểm nào sau đó.

Trong trường hợp bất kỳ quy định nào của những Điều Khoản Chung này được xác định là bất hợp pháp hoặc không thể thực thi bằng cách khác thì Cores sẽ sửa đổi quy định đó, hoặc (theo toàn quyền quyết định của mình) bỏ quy định đó ra khỏi những Điều Khoản Chung này. Nếu bất kỳ quy định nào của những Điều Khoản Chung này được xác định là bất hợp pháp hoặc không thể thực thi, việc xác định như vậy sẽ không ảnh hưởng đến các quy định còn lại của những Điều Khoản Chung này, và những Điều Khoản Chung này sẽ vẫn có đầy đủ hiệu lực.

Người Sử Dụng xác nhận rằng Cores, theo các luật và quy định hiện hành hoặc sau khi nhận được chỉ thị của các cơ quan hữu quan chính phủ, có thể được yêu cầu thực hiện các hành động mà có thể vi phạm các quy định của những Điều Khoản Chung này. Về vấn đề này, Người Sử Dụng đồng ý không buộc Cores phải chịu trách nhiệm.

Người Sử Dụng không được chuyển nhượng các quyền của mình theo những Điều Khoản Chung này nếu không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Cores. Cores có thể chuyển nhượng các quyền của mình theo những Điều Khoản Chung này mà không cần có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Người Sử Dụng.

Những Điều Khoản Chung này sẽ có giá trị ràng buộc đối với những người thừa kế, các đại diện cá nhân và đại diện theo pháp luật, các bên kế nhiệm quyền sở hữu và các bên nhận chuyển nhượng được phép về tài sản (nếu có) của Người Sử Dụng.

Bất kỳ tranh chấp hoặc bất đồng nào theo những Điều Khoản Chung này trước hết sẽ được giải quyết thông qua thương lượng hòa giải. Nếu không đạt được thỏa thuận thông qua thương lượng hòa giải như vậy, các bên tại đây đồng ý sẽ đưa tranh chấp hoặc bất đồng lên tòa án có thẩm quyền tại Thành Phố Hồ Chí Minh.

Tranh chấp giữa Người Sử Dụng và bên thứ ba: Cores không có bất cứ trách nhiệm liên quan nào mà chỉ đóng vai trò hỗ trợ Người Sử Dụng, cung cấp thông tin cần thiết để Người Sử Dụng và Bên thứ Ba cùng giải quyết. Người Sử Dụng và bên thứ ba phải trực tiếp giải quyết mọi vấn đề liên quan đến giao dịch của Người Sử Dụng và bên thứ ba. Trong trường hợp có khiếu nại, tranh chấp, yêu cầu hoàn tiền… Cores có toàn quyền tạm giữ/đóng băng các khoản tiền trong tài khoản có liên quan cho đến khi vấn đề được giải quyết.

Cập nhật ngày 01.01.2021