Terms and Policies

Chính Sách Quyền riêng tư

1. GIỚI THIỆU

Chính sách Quyền riêng tư của Cores Việt Nam nhằm giúp Quý khách hiểu Cores Việt Nam thu thập dữ liệu gì liên quan đến Quý khách, tại sai Cores Việt Nam thu thập và chúng tôi làm gì với dữ liệu đó. Quý khách đã tin tưởng dụng dịch Cores Việt Nam và chia sẽ thông tin với Cores Việt Nam thông qua hệ thống trực tuyến trực thuộc quản lý của Cores Việt Nam, nên Cores Việt Nam cam kết chỉ sử dụng thông tin của Quý khách để tạo ra các sản phẩm tốt hơn.

2. PHẠM VI ÁP DỤNG

Cores Việt Nam tôn trọng những thông tin cá nhân của Quý khách “Bạn” (có thể được dùng thay thế cho nhau nhưng không thay đổi nội dung). Xin hãy đọc và tìm hiểu về những Thoả thuận sử dụng và quy định bảo mật thông tin sau đây của chúng tôi. Việc Quý khách truy cập, đăng ký, sử dụng trên website của Cores gồm nhưng không giới hạn các website www.cores.vn và các trang website khác của của Cores Việt Nam – hay gọi chung là các website của Cores có nghĩa là bạn đồng ý và chấp nhận ràng buộc bởi các điều khoản của chính sách quyền riêng tư của chúng tôi.

3. MẬT KHẨU VÀ BẢO MẬT

Khi bạn đang ký sử dụng website của Cores, bạn sẽ được yêu cầu khởi tạo tài khoản có mật khẩu. Chúng tôi khuyến nghị bạn giữ mật khẩu này một cách bảo mật và không tiết lộ hay chia sẽ với bất kì ai. Nếu bạn biết hoặc nghi ngờ người khác biết đến mật khẩu của bạn, bạn có thể thực hiện các cách sau:

  • Thực hiện thay đổi mật khẩu mới
  • Liên hệ với Cores Việt Nam để được kiểm tra và hỗ trợ

Khi Cores phát hiện bạn có hành vi vi phạm bảo mật hay sử dụng không đúng mục đích website của Cores, chúng tôi có thể yeu cầu bạn thay đổi mật khẩu hoặc chung tôi có thể khoá tài khoản của bạn.

Khi bạn tự nguyện tiết lộ thông tin cá nhân của bạn trực tuyến, thông tin đó có thể bị người khách thu thập và sử dụng. Trường hợp bạn mất mật khẩu hoặc sử dụng không đúng mục đích website của Cores, bạn phải chịu tất cả các mất mát hoặc thiệt hại phát sinh và chịu trách nhiệm phải bồi thường hoàn toàn cho Cores trong trường hợp Cores có xảy ra mất mát hoặc thiệt hại. Lưu ý rằng không có dữ liệu nào truyền trên Internet đều có thể đảm bảo an toàn 100%. Do vậy, mặc dù chúng tôi đã cố gắng hết sức bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, webiste của Cores có thể không bảo đảm hoặc cam kết về tính an toàn của thông tin bất kỳ mà bạn chuyển tới chúng tôi hoặc từ dịch vụ trực tuyến của chúng tôi, và bạn phải tự chịu rủi ro. Ngay khi chúng tôi nhận được thông tin bạn gởi tới, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo an toàn trên hệ thống của chúng tôi.

4. THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU NGƯỜI DÙNG

Bằng việc cung cấp thông tin hoặc sử dụng dịch vụ tại website của Cores, bạn đồng ý để Cores, các công ty liên kết, bên thứ ba cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho website của Cores, đơn vị trực thuộc và các thành viên trực thuộc Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Thông Tin Cores Việt Nam có thể sử dụng thông tin của bạn, dù đó là thông tin cá nhân, nhân khẩu học, đều nhằm mục đích điều hành và cải tiến website của Cores, tăng cường các tiện ích cho người sử dụng hoặc giới thiệu và phân phối các sản phẩm dịch vụ của chúng tôi.

Thông tin chúng tôi có về bạn thông qua quá trình bạn đăng ký hoặc sử dụng Cookies để lưu và theo dõi thông tin về bạn trong quá trình sử dụng dịch vụ.

(Cookies là một lượng nhỏ dữ liệu được gởi tới trình duyệt của bạn từ máy chủ website và được lưu trên đĩa cứng máy tính của bạn. Thông qua Cookie:

  • Chúng tôi nắm được các thông tin từ bạn tại lần cuối cùng của bạn truy cập vào website của Cores,
  • Lưu theo yêu cầu của bạn hoặc lưu thông tin truy cập lên máy của bạn để bạn không phải nhập lại mỗi lần ghé thăm website của Cores

Chúng tôi có thể dùng thông tin liên lạc của bạn để gởi cho bạn email hoặc các thông báo khác về những cập nhật tại website của Cores.

Nội dung và tần suất của những thông báo này sẽ thay đổi tuỳ thuộc vào nhưng thông tin mà chúng tôi có về bạn.

Chúng tôi có thể dùng thông tin thu thập được để thông báo cho bạn về những sản phẩm và dịch vụ do website của Cores hay các công ty đối tác cung cấp, hoặc để xin ý kiến của bạn về các sản phẩm vầ dịch vụ hiện tại hay những sản phẩm và dịch vụ tiềm năng mới. Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin nếu có yêu cầu pháp lý, hay từ một cơ quan chính phủ hoặc nếu chúng tôi tin rằng hành động đó là cần thiết nhằm:

  • Tuân theo các yêu cầu pháp lý hoặc chiếu theo quy trình của luật pháp,
  • Bảo vệ các quyền hay tài sản của Cores Việt Nam, hoặc các công ty đối tác,
  • Bảo vệ an toàn cá nhân của những người sử dụng website của Cores,
  • Ngăn chặn tội phạm hoặc bảo vệ an ninh quốc gia.

Chúng tôi có thể dùng tên bạn, tên hay logo của công ty bạn, hay thông tin khác về hoặc từ các quảng cáo tuyển dụng, hoặc tài khoản xem hồ sơ ứng viên của bạn sử dụng thông qua website của Cores cho bất kỳ hay tất cả các mục đích tiếp thị của Cores Việt Nam. Ví dụ: các tên hay logo công ty có thể được sử dụng trong các quảng cáo trên các kênh truyền thông, thư gửi trực tiếp, phương tiện bán hàng, áp phích quảng cáo và các tài liệu liên quan đến website của Cores hay các tài sản khác của Cores Việt Nam.

Đối với việc sử dụng Cores E-Hiring và website của Cores, để là cầu nối giữa Người tìm việc và Nhà tuyển dụng, sơ so của Người tìm việc và Thông tin nhà tuyển dụng được hiển thị trên website của Cores. Chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu một bên thứ 3 cố tính lấy thông tin của người dùng bất hợp pháp mà chưa được sự cho phép của chúng tôi. Bên thứ 3 sẽ phải chịu toàn bộ trách nhiệm trước pháp luật nếu vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và xâm phạm tài sản của chúng tôi (bao gồm và không giới hạn đến tất cả các nội dung trên website của Cores).

Chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu một bên thứ ba, nhà tuyển dụng tự do hay các công ty dịch vụ tuyển dụng sử dụng, chia sẽ hình ảnh và thông tin của doanh nghiệp bạn mà chưa được cho phép từ chúng tôi hoặc từ doanh nghiệp lên các website của Cores Việt Nam. Nhà tuyển dụng tự do hay công ty dịch vụ tuyển dụng, hay cá nhân sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm đối với doanh nghiệp trước pháp luật

Bất kỳ phản hồi nào bạn gởi đến cho chúng tôi sẽ trở thành tài sản của chúng tôi và chúng tôi có thể dùng phản hồi đó (chẳng hạn các câu chuyện nổi bật, thành công) cho các mục đích tiếp thị, quảng cáo hoặc liên hệ đến bạn các cập nhật mới.

5. TRUY CẬP VÀ CẬP NHẬT THÔNG TIN

Chúng tôi sẽ cung cấp các phương tiện đảm bảo thông tin các nhân của bạn là chính xác và cập nhật. Bạn có thể điều chỉnh thông tin của bạn bất cứ khi nào bạn đăng nhập vào website Cores tại Cores.vn.

6. CÁC THAY ĐỔI VỚI CHÍNH SÁCH BẢO MẬT 

Cores Việt Nam có thể sửa đổi hoặc cập nhật chính sách bảo mật này bất cứ khi nào chúng tôi cho là cần thiết. Nếu có những thay đổi lớn, Cores Việt Nam sẽ thông báo cho các bạn qua ứng dụng Cores Việt Nam hay Email. Trong phạm vi được pháp luật hiện hành cho phép, việc bạn tiếp tục sử dụng các sản phẩm của Cores Việt Nam, đồng nghĩa với việc bạn đồng ý với các nội dung cập nhật của chính sách này

Cập nhật 01.01.2021